Hasta Hakları ve Hasta Yakını Hakları

Hasta Hakları ve Hasta Yakını Hakları

Devlet hastahanelerinde veya özel hastahaneleri kullanırken doktor, hemşire ve hastabakıcılar ile olan ilişkilerinizin yanında bazı yasal güvenceler ile korunmaktasınız. Bu korumların çatısı altında hem kişilerke hemde korumlarla olan tüm ilişkileriniz yasal düzlemde ilerlemekte ve korunmaktadır. Bu yüzden haklarınızı bilmeniz sağlık ve işleyiş açısından oldukça önemli olacaktır.

Bu konuyu iki farklı başlık altında izah edeceğiz. Bu sınıflandırmamızın ilki hasta hakları, ikincisi ise hasta yakınlarının hakları şeklinde okuyabilirsiniz.

1- Hasta Haklarının Amaçları

 1. Hasta haklarının temel amacı insan hak ve değerlerinin sağlık hizmetlerine de uygulanmasıdır.
 2. Hasta haklarının var olmasının temel amacı, sağlık hizmetlerinden yararlanan kişileri desteklemek, güçlendirmek ve böylelikle hizmet kalitesini geliştirrilmesine fayda sağlamaktır.
 3. Hastalara sağlık hizmetlerinden tam yararlanma konusunda yardım etmek,
 4. Hasta-Sağlık çalışanı ilişkisini desteklemek ve geliştirmek,
 5. Hastaların sağlık hizmeti süresince aktif katılımını kolaylaştırmak,
 6. Hasta eğitimini genel bir uygulama haline getirerek sağlık hizmeti etkinliğini arttırmak,
 7. Sağlık hizmeti alan, sunan ve aracılık eden kişi ve kurumlar arasında işbirliği ve iletişim fırsatları yaratmak, var olanları güçlendirmek,
 8. Hasta-hekim ilişkisinin işbirliği temeline dayandırılmasını sağlamak, böylelikle daha etkin ve güvenilir bir model oluşturmak,
 9. Hasta haklarıyla ilgili başvuru mekanizmaları oluşturarak sağlık hizmeti ortamında iç kontrol sağlamak.

2- Hasta ve Yakınlarının hakları

 1. Sağlık hizmeti alan hastalar ve yakınları ırk, renk, din, dil, cinsiyet, ulusal köken sakatlık, cinsel eğitim, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durum, ödeme kaynağı ayrımı yapılmadan tıbbı bakım ve tedavi alma hakkına sahiptir.
 2. Hangi nedenle olursa olsun hastanın yaşama hakkından vazgeçilemez, kendi isteği bile olsa kimsenin yaşamına son verilemez.
 3. Sağlık hizmeti alan hastalar ve yakınları kültürel, dinsel ve sosyal değerlerine saygılı, onurunu, güvenliğini ve huzurunu koruyan, rahat bir ortamda tıbbi bakım ve tedavi alma hakkına sahiptir.
 4. Sağlık personeli bakım hizmeti verirken hastaların değer, inanç ve kararlarını yargılayıcı küçümseyici ifadeler kullanamaz.
 5. Hastanın inancını temsil eden bir din görevlisi ile görüşmek istemesi durumunda sağlık kurumu yardımcı olacaktır.
 6. Sağlık hizmeti alan hastalar ve yakınları sağlık durumları ile ilgili yararlanabilecekleri hizmet ve olanakları, yardım alabilecekleri kişi ve kurumları tanıma ve bilgilendirilmiş seçim yapabilme hakkına sahiptir.
 7. Sağlık hizmeti alan hastalar ve yakınları hastalığın tanısı, var olan tedavi seçenekleri ve başarı olasılıkları, tedavinin maliyeti, hastalığın seyri, olası komplikasyonları hakkında bilgi alma ve tedavisiyle ilgili kararlara katılma hakkına sahiptir.
 8. Hastaların ağrısının doğru değerlendirilmesi ve tedavi konusunda titizlik gösterilir. Hastaların yakınma ve ağrılarının uygun bir yöntemle ve zamanlamayla giderilmesi önceliklidir.
 9. Sağlık hizmeti alan hastalar ve yakınları tıbbi bakım ve tedavi ile ilgili olarak bilgilendirildikten sonra önerilen tedaviyi kabul ya da reddetme ve kendi belirlediği çerçevede hizmet alma hakkına sahiptir.
 10. Önerilen tedaviyi reddeden hastalar, kurumun diğer bakım ve tedavi olanaklarından yoksun bırakılamaz.
 11. Sağlık görevlileri hastanın tercihleriyle çelişmeyecek bakım ve tedavi yolunu bulmak için hasta ve yakınlarıyla işbirliği yapar.
 12. Hasta bakım ve tedavisi görsel ve işitsel gizlilik sağlayacak şekilde düzenlenmiş ortamlarda yapılır.Tıbben sakıncası yoksa hasta yanında bir yakınının bulunmasına izin verilir. Bakım ve tedaviyle ilgisi olmayan kişiler tıbbi girişimler sırasında hastanın yanında bulunamaz.
 13. Sağlık hizmeti alan hastalar ve yakınları yasalarla uyumlu olmak üzere, her türlü muayene bakım, tedavi ve işlemin gizliliğe uygun bir ortamda gerçekleştirileceğine, tıbbi bilgilerinin gizli kalacağına güvenebilme hakkına sahiptir.
 14. Ölüm hasta bilgilerinin gizliliğini ortadan kaldırmaz.
 15. Sağlık hizmeti alan hastalar ve yakınları yasalarla uyumlu olmak üzere, tıbbi durumuna ait kayıtları inceleyebilme ve isteme hakkına sahiptir.
 16. Kurum çalışanları hasta bilgilerinin hasta odasında ya da ziyaretçilere açık yerlerde bulundurmaz, hasta ile ilgili tartışmaları halka açık yerlerde yapmaz.
 17. Yetkisi olan çalışanlar dışındaki kişilerin hasta kayıtlarına ulaşmasını engelleyen güvenlik sistemleri bulunmaktadır.Sağlık hizmeti sunulan hastalar ve yakınları sağlık bakımlarıyla doğrudan ilgili tüm kişilerin görev ve ünvanlarını öğrenme ve olanaklı ise seçme hakkına sahiptir.
 18. Sağlık hizmeti alan hastalar ve yakınları verilen sağlık hizmetinden gerektiği sürece yararlanma, izlem süreci hakkında bilgilendirme, alınacak kararlara katılma ve anlama hakkına sahiptir.
 19. Hastaların acil durumlarda hekime ulaşabilme hakkı vardır.
 20. Yatarak tıbbi bakım hizmeti alan sağlık hizmeti alan hastalar ve yakınları acil durumlarda bakımlarıyla doğrudan sorumlu olan hekime ulaşabilme hakkına sahiptir.
 21. Sağlık hizmeti alan hastalar ve yakınları bir araştırmaya katılımları söz konusu olduğunda, araştırma hakkında ayrıntılı bilgi alma ve istemiyorlarsa araştırmada yer almayı reddetme hakkına sahiptir.
 22. Araştırma ve eğitim amaçlı çalışmalarda hastanın kimlik bilgileri hastanın izni olmadan açıklanamaz.

Konu hakkında sorularınız ve şikayet ettiğiniz noktaları belirtirseniz izah etmekten mutluluk duyarız. Unutmayın sağlık konusu üzerinde önemle durulması gereken ve şakaya yer bvırakmayan önemli bir husustur.

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Haftanın Videosu

Facebook Beğenin

 • YORUM

Cilt Bakımı ve güzellik sitesinde dilerseniz Fasülye maskesi ile cildinizi yenileyip beyaz bir görüntüye ulaşabilirsiniz.

Evde tavşan bakımı hakkında bilgi almak için Tavşan sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

İşletim sistemleri hataları üzerine çözüm önerileri üreten Teknocozumler.com’a teşekkürler.

Evcil hayvanlar içerisinde çok sevilen kediler için kedi bakımı sayfası olan Kedi sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Evcil hayvan bakımı konusunda bilgi almak isterseniz Petarsiv.com adresini ziyaret edebilirsizin. Mutlu günler